COLORGENETICS®

 

 

13_Dr Maglics Szilvia_ ColorGenetics logo_Kovacs Geza 

 

 

S Z Í N V Á L A S Z T Á S O S   E G Y É N I   C S A L Á D Á L L Í T Á S   –   C O L O R G E N E T I C S ®

 

 

 

 

C O L O R G E N E T I C S ®

 

A ColorGenetics® a Hellinger-féle rendszer- és családállításon, színkombinációs választásokon alapuló egyéni módszer, hatásos segítségünkre lehet az életút elakadása, kapcsolati problémák, lelkileg nehéz, stresszes élethelyzetek, megterhelő családi minták oldódásában, hatékony megoldásában.

 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

 

A ColorGenetics® módszer lehetséges alkalmazási területei közé tartoznak többek között:
– elakadás érzése az életben, akár úgy, hogy nem feltétlenül tudja vagy érzi az illető, mi állhat a háttérben
– párkapcsolati zavarok
– családi konfliktusok
– gyermekvállalási nehézségek esetleges lelki hátterének keresése
– vetélések, elhalt ikerterhességek utáni lelki – sokszor rejtett, tudatalatti – problémák
– akár megelőző szemlélettel gyermekvállalás előtt: a jövő generációjának az esetleges nehéz szülői mintáktól való tehermentesítése érdekében
– szülők és gyermekek közti nézeteltérések
– gyermekek viselkedési eltérései akár otthon, akár az iskolában
– a komplex – test, lélek, elme harmóniájára törekvő – szemlélet részeként a különböző betegségek esetleges lelki hátterének felderítésében az ember egészének gyógyulása elősegítésére
– lelki betegségek, félelmek, lelki traumák, pánik, függőségek, szenvedélybetegségek hátterének keresése esetén
– munkahelyi problémák esetén
– döntési, választási nehézségek esetén a lélek belső vágyának megismerésére
– ismétlődő történetek az életünkben, amiknek keressük az okát
– továbblépési szándék nehéz élethelyzeteinkből

Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a módszer alkalmazása nem helyettesíti a különböző szakterületeken az orvosi vizsgálatokat, a diagnosztikai eljárásokat és az orvosi gyógykezeléseket!

Ha úgy érzi, megoldásra váró élethelyzetben van, késztetést érez a változtatásra, keresni fogja a segítő lehetőségeket.

 

HOGY ZAJLIK AZ ÁLLÍTÁS?

 

Az átlagosan két, két és fél órás ColorGenetics® állítás során – a módszer ismertetését követően – a segítséget kérő színeket választ. A feltárásnak már a kezdetén is hűen fogja tükrözni az adott lelkiállapotot a választott színkombinációs sor: mi az, ami legbelül a segítséget kérő lelke vágya, mi akadályozhatja, hol tart most, és ha megoldja a blokkot, merre felé vezethet az útja. A lehetséges ok, okok feltárása és kibontása során a segítséget kérő mozgásaival, érzéseivel, feljövő régi, akár nagyon messzi múltba vezető emlékekkel, a témában szerepet játszó ember, emberek „megjelenésével” a segítő és a feltárást kérő közösen bontják ki a történetet. Világossá válik, mi az, ami az életút elakadásának hátterében van, és az sokszor nem az, amit az illető gondol. A történet szereplőire is választott színkombinációk jelentései, az ezeket az embereket és érzéseiket az állítás során képviselő segítő, majd a szerepcserékkel a feltárást kérő által közvetlenül tapasztaltak is mind segítségül szolgálnak az eredményhez. A munka során sokszor nagyon mély feltárások, a saját és a mások szemszögét is megérző, megértő felismerések és nagyon szép oldódások jönnek létre. A lélek felszabadul a teher – sokszor a mások helyett cipelt teher – alól, és az ember fellélegezve, szabadon elindulhat a saját életútján.

 

BEJELENTKEZÉS KIZÁRÓLAG TELEFONON TÖRTÉNT ELŐZETES EGYEZTETÉS UTÁN LEHETSÉGES!

 

Dr. Maglics Szilvia
06/209957267

 

Ár: 25000Ft
Szombati kedvezményes ár Gárdonyban a szabad helyek erejéig: 20000Ft

 

 

FOGALMAK

 

COLORGENETICS®

 

A mószer elsősorban a Hellinger-féle család- és rendszerállításon alapul, diagnosztikus segítségül hívja az ember színekkel kapcsolatos, több évezredre visszanyúló tapasztalatát, tudományát, a színek emberre gyakorolt hatását, a színek, színkombinációk jobb agyfélteke által kontrollált választását, gyakorlatban az angol Vicky Wall Aura-Soma® rendszerének színkombinációs sorozatát. Nevezettek talaján és Kovács Géza újító ötlete – a színkombinációk morfogenetikus mezőbe való beállítása – alapján, a mezőben végzett számtalan állítás során, kifejezetten a ColorGenetics® állítások tükrében megfigyelve a színkombinációs választások jelentőségét fejlődött ki az eljárás. Az egyéni problémát nem a gondolati minták felől közelíti meg. Nem tudatosan, hanem a jobb agyfélekés színkombinációs választással mutatkozik meg, mi zajlik a Lélekben, és a morfogenetikus mezőben zajló munka során a problémák forrása érezhető, oldható lesz.

 

MORFOGENETICUS MEZŐ

 

A morfogenetikus mező fogalma már régóta létezik. Rupert Sheldrake biológus és a téma iránt érdeklődő, a megismerés iránt nyitott tudósok elmélete szerint az emberek és az egész Föld körül is jelenlévő, tapasztalatot, tudást, emlékeket, történéseket tároló és továbbító információs hálóról van szó, amiben minden mindennel és mindenki mindenkivel valamiképp összefügg és az összekapcsolódások révén hatással van egymásra. Megérteni akkor lehet igazán, amikor az ember saját maga tapasztalja és érzi meg.

 

CSALÁDÁLLÍTÁS

 

A Hellinger-féle család- és rendszerállítás már több évtizede létező, ismert, elismert, pszichológiai területeken is eredményesen alkalmazott eljárás.
Bert Hellinger klasszikus módszerét az évek során folyamatosan fejlesztette, mára a lélekmozgásos állítások kerültek előtérbe. Önmagában a családállítás elsősorban csoportrezonanciában segít igazán, önmagában pusztán az egyéni Hellinger állítás energia és hatásosság szempontjából is elmarad a csoportos munkától. A családállítás az állítást kérőre és az adott állításba bekerülő, családtagokat képviselő résztvevőkre is hatással van, így oldódásokat, felismeréseket hozhat mindenki számára. Amennyiben a segítséget kérő fedett állítást szeretne, akkor csak az állítást vezetőnek beszél arról, mi miatt kéri a feltárást. A mezőben így is megmutatkozik, mi áll valójában a probléma hátterében, és az oldódás létre jön. Vannak, akik úgy érzik, már az is megkönnyebbülés számukra, ha az állítás előtt pár szóban a csoport előtt is megnyílnak. A segítő képviselők a mezőben érzékelik az általuk megjelenített személyeket és akár minőségeket vagy más fogalmakat is (például nőiesség vagy valamilyen tünet, panasz, betegség, tulajdonság). A segítők a megjelenítettek érzéseinek kifejezésével, kimondásával, mozgásokkal, reakciókkal megmutatják a család rendszerében lévők egymáshoz való viszonyát és annak minőségét. Az állítás során mindig annyi mutatkozik meg, amennyit enged a mező. Nem feltétlenül kerül minden egyszerre a felszínre. Annak sem kell pontosan kiderülni, konkrétan mi volt a nagyon nehéz vagy akár tragikus az előd sorsában, amit az utód tudat alatt cipel. Az oldódáshoz elég annak a felismerése, hogy nehéz sorsa volt a családtagnak, majd elfogadni és meghajolni a másik sorsa előtt és tisztelettel visszaadni annak, akié. Az emberek életére őseik több generációig visszamenőleg hatással lehetnek. Sokan őseik sorsát tudattalanul, a családi szeretethez hűen magukra vehetik, és ahelyett, hogy a saját életüket élnék, veszélyeztetve akár a testi, lelki jóllétüket is, mások terheit cipelhetik.
A Hellinger-féle elmélet szerint a közös családi lelkiismeret bizonyos törvények, hellingeri elnevezéssel a „szeretet rendjei” szerint működik. A család minden tagját, így a kirekesztetteket, a szégyellteket és az elfelejtetteket is megilleti az „odatartozás joga” az úgynevezett „családi rangsor” elvét is figyelembe véve. A kapcsolatokban az „adás-kapás” törvénye is megköveteli az egyensúlyt mind a jó, mind rossz történések terén. A tudattalanul mozgató szeretet által mások sorsának a cipelése nehéz terhet jelenthet a léleknek és a lelki egyensúly felborulása révén akár betegségekhez is vezethet. A teher felismerése, a múlt elfogadása, a mások sorsa előtt ítélkezés nélkül és igaz, őszinte tisztelettel való meghajlás, a gátló kötések oldódása vezethet újra ahhoz, hogy mindenki a saját életét élje. Mindezzel az emberi kapcsolatok, a saját és az utódok élete is tehermentesebb lesz.

 

 

RENDSZERÁLLÍTÁS

 

A családon kívül más közösségek is léteznek, például munkahelyek, cégek, társadalmi szervezetek, nemzetek. Ezek is értelmezhetők rendszerként. A rendszerállítások rávilágíthatnak többek között az alábbiakra:
szervezeti felépítésre, vezetésre, munkatársakra, tervre, választási lehetőségekre, üzletmenetre, fejlesztésre, bővítésre, befektetésre, munkamódszerre, hatékonyságra, változtatások esetleges szükségességére, emberek egymáshoz és különböző tényezőkhöz való viszonyára.

 

MESEÁLLÍTÁS, ÁLOMÁLLÍTÁS

 

Az élet során az emberekre valamiért nagy hatással lévő mesék, visszatérő vagy nagy jelentőségű álmok esetén is fel lehet tárni, van-e olyan rejtett ok, amiért az a mese vagy álom annyira megérintő. Van-e valami szerepe az illető életében, rámutat-e valami megoldandó problémára. A mesében, az álomban szereplők akár tudat alatt jelképezhetik az állítást kérőt vagy személyiségének részeit, a családtagokat is, a történetek utalhatnak a lélekben zajló folyamatokra, a kapcsolatok minőségére. Az állítást kérőnek lehet elképzelése arról, miért olyan fontos neki vagy miért érintette meg annyira a mese vagy az álom témája, miért szeretne arra állítani, aztán az állítás során fény derülhet olyan okra is, amire az illető nem is gondolt. A rejtett tartalmakra való rálátás és az oldódás segítik az egyént a felszabadult életút folytatásában.
„Mi más az álom, mint annak megismerése, ami bennünk van?” Alice Hoffmann

 

SZÍNKOMBINÁCIÓS VÁLASZTÁSOK

 

A színek tudománya több ezer éve ismertes tapasztalatokkal is rendelkezik. A ColorGenetics® állítások során konkrétan használt színkombinációs sor a Vicky Wall által – később Mike Booth – létrehozott Aura-Soma® rendszeréből származik. Az Aura-Soma® színkombinációs sorból való választás szépen rávilágít – ahogy fent leírásra került – a lélek vágyára, a nehézségre, a jelen helyzetre és az elakadás oldódósa utáni lehetséges állapotra. „Te vagy a szín, amit választasz, amely tükrözi lelked legmélyebb szükségletét” – hangzik Vicky Wall szép és igaz megfogalmazása. A színválasztás önmagában inkább csak segít rávilágítani a kérdezőnek, hogy áll az élete az adott területen, és az is megmutatkozhat, ha további mélyfeltárásra van szükség.

“A megszokás akadályozza a rálátást az újra, de aki vállalja a kockázatot, azt az új látása kiszabadítja a múlt fogságából és mentesíti a múltba sodródás következményeitől.” Bert Hellinger

 

A megújulás iránt nyitott Érdeklődőknek szép és különleges “élményben” lesz részük.

 

Dr. Maglics Szilvia
06/209957267

 

J O G I N Y I L A T K O Z A T

 

A képen és a kép mellett olvasható információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A leírt módszerek nem orvosi gyógyító eljárások és jogi értelemben nem orvosként végzett tevékenységek. Nagyon fontos a leírtaknál és bármilyen más, lelki okokat feltáró módszernél is hangsúlyozni: ha valaki például testi probléma esetén vagy attól függetlenül is keresi az esetleges lelki hátteret, mindenképpen szem előtt kell tartani a komplex szemlélet, a testi, lelki, szellemi harmóniára való törekvés elvét. A leírt módszerek alkalmazása nem helyettesíti a különböző szakterületeken az orvosi vizsgálatokat, a diagnosztikai eljárásokat és az orvosi gyógykezeléseket! Esetleges betegségek esetén szükséges a megfelelő szakterületek szerinti orvosi kivizsgálás és az ott javasolt ellátás.

Az írásos megfogalmazás a megjelenített formában a tartalomszolgáltató szellemi és alkotói tulajdonát képezi azzal, hogy az idézeteknél az idézett személyek neve feltüntetésre került. Szerzői és minden jog fenntartva. A kép és a kép melletti szöveg az interneten változtatás nélkül osztható meg, minden egyéb felhasználás engedélyköteles.
A képi illusztrációk terén is minden jog fenntartva.

 

 

 

4_Dr Maglics Szilvia_ColorGenetics

 

A fenti, első képi illusztrációért szintén köszönetet szeretnék mondani:

a kép Kovács Géza ColorGenetics® logojából származik.

 

 

Az oldal részét képezi a honlap „Jogi nyilatkozat” menüpontjában olvasható leírás.